Page content

Bente Heijtel

Mens, durf te leven!

Bente“Ik voel een sterke drive om mensen ervaringen mee te geven die hun blik op werk en leven verruimen en zo gestimuleerd worden in hun dromen en ambities. Als projectmanager, programmamaker en producer, creëer en realiseer ik projecten en programma’s gericht op talent- en persoonlijke ontwikkeling.

Een organisatieomgeving waarin mensen gemotiveerd worden hun talenten te leven en hun ware potentieel te ontdekken. Een systeem waarin organisatiedoelen en persoonlijke doelen elkaar versterken. Een cultuur waar medewerkers zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen en waar zelfredzaamheid, ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling wordt gestimuleerd.

Met als resultaat: intrinsiek motiveerde medewerkers die zich willen verbinden aan organisatiedoelen en de spirit en het lef hebben deze daadwerkelijk te verwezenlijken.

Mijn bijdrage
Graag lever ik op basis van concrete organisatiedoelen een bijdrage aan de ontwikkeling van programma’s, processen, reizen en events die tot doel hebben mensen de ruimte te geven om te kunnen werken vanuit hun pure potentieel.

Tevens kan ik samen met mijn TalentFirst-collega’s de uitvoering in de vorm van coaching, training, teambijeenkomsten en intervisie voor mijn rekening nemen.

Dat doe ik vol overgave, met passie en in verbinding met de mensen om me heen.

Bente

 

Mail Bente of check haar eigen website

Bente werkt onder andere voor de volgende klanten:

button beschrijving

button beschrijving

button beschrijving

Ik wil graag contact met deze TalentFirst trainer/ coach

  • Schrijf hem hier op!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.