Page content

Fairflex

Aanleiding

Fairflex Onderwijs is gespecialiseerd in arbeidsbemiddeling voor het onderwijs. De organisatie kenmerkt zich door het nemen van eigen verantwoordelijkheid en een platte hierarchie.

De aanleiding om TalentFirst in te schakelen was dat er in het team het idee heerste dat iedereen alles moet kunnen, wat soms onbegrip richting elkaar tot gevolg had. Bovendien zijn alle teamleden servicegericht, wat een goede kwaliteit is voor intercedenten, maar wat het soms lastig maakte om de samenwerking bespreekbaar te maken.

Fairflex

Doel van het TalentFirst programma:

Het werkplezier en de ruimte voor vernieuwing in het team te vergroten door samenwerking op basis van complementaire talenten te stimuleren.

Onze aanpak: Stap 1 – individuele talentenanalyse

Met een talentenanalyse en een persoonlijk coachgesprek krijgen de medewerkers inzicht in de individuele talenten die zij in huis hebben en wat dat op kan leveren voor het team en de organisatie.

Stap 2 – Teamdag

Tijdens deze teamdag stonden drie thema’s centraal

Uitwisselen van talenten en persoonlijke wensen.

Hiermee word duidelijk wat een ieder nodig heeft om met plezier, enthousiasme en effectief te werken binnen het team. Het delen van de inzichten creëert onderling begrip voor elkaars overeenkomsten en verschillen.

Het ‘Teamwiel’

Met het Teamwiel wordt duidelijk wat de sterke punten van het team als geheel zijn en welke kwaliteiten ondervertegenwoordigd zijn. Zo wordt ook zichtbaar welke kwaliteiten een welkome aanvulling op het team zouden vormen, wanneer nieuwe medewerkers worden aangetrokken. Aan de hand van het teamdoel en de belangrijkste activiteiten, kijken we hoe de diversiteit in het team optimaal benut kan worden en hoe je elkaar hierin in de toekomst nog beter kan vinden.

Communicatie en feedback.

Hoe kan je je communicatie het beste afstemmen op je collega’s zodat het samenwerken nog effectiever en leuker wordt? Door middel van de communicatie do’s en dont’s en de regels van feedback leren de teamleden om op een open en constructieve manier met elkaar samen te werken.

Resultaat: Teamleden weten elkaar beter te vinden en leren pro-actief afspraken te maken over gezamenlijk acties vanuit complementaire talenten die leiden tot plezierig werken en ruimte voor vernieuwing.

Stap 3 Borging – Coach de coach

Om te zorgen dat de inzichten en voorgenomen acties ingebed worden in de organisatie, zetten we de coach de coach aanpak in.

In twee coachgesprekken van anderhalf uur wordt de verantwoordelijke manager begeleid in het vasthouden en doorpakken van de ingeslagen weg.

 

Terug naar TalenFirst klanten