Page content

Rabobank

‘Talentencooperatie’

Programma loopt sinds : 2010

Doelgroep : Middle management High Performers
Aantal deelnemers : 60 – 90
Duur van het programma : 1 jaar (voorheen 2 jaar)

 

‘Werken als levenskunst’

De Rabobank Talenten Coöperatie is een inspirerend leiderschapsprogramma voor middle managment high potentials van de verschillende bedrijfsonderdelen van Rabobank Groep. Het programma is ontwikkeld in samenwerking met de Rabobank en werkt toe naar ‘Werken als Levenskunst’: met meer passie en optimale inzet van je talenten en drijfveren werken en je meer verbonden voelen met jezelf en je (werk)omgeving.

De focus van het programma ligt op het ontwikkelen van authentiek persoonlijk leiderschap. Hierbij gaat het om ontdekken wie je bent, wat je kunt, wat je potentieel is, hoe de organisatie in elkaar zit en welke bijdrage jij vanuit jouw persoonlijke kracht daaraan kunt leveren.

De doelstellingen

  • Realiseren persoonlijke ontwikkeling naar authentiek leiderschap

  • Versterken persoonlijke effectiviteit in werk: werken vanuit talenten, drijfveren en persoonlijke doelstellingen

  • Bevorderen horizontale doorstroom binnen de Rabobank groep

  • Verbreden Rabobank netwerk

Het programma

Het programma van de Talenten Coöperatie bestaat uit individuele coaching, intervisies, business clinics, (meerdaagse) groepstrainingen, een leiderschapsreis en een overnachting in het Droombaanhotel van TalentFirst. De informatievoorziening m.b.t. het programma  hebben we ondergebracht in een speciaal digitaal platform, het Talentenweb.

In programma’s inspireren wij de deelnemers om vanuit authentieke, persoonlijke kracht leiding te geven aan zichzelf en dit proces te stimuleren bij anderen. Dit doen we in de volgende drie stappen:

  • Inzicht in eigen leiderschapsstijl

Vanuit zelfinzicht in persoonlijke talenten, drijfveren en belemmeringen ontdekken de deelnemers hun persoonlijke leiderschapsstijl en leren zij de stijl van anderen in te schatten.

  • Krachtige en authentieke profilering

Het verkregen inzicht vertalen de deelnemers in een krachtige en authentieke profilering. Hierin komen de aspecten die voor de deelnemers het meest essentieel zijn bij elkaar. Ook benoemen de deelnemers welke persoonlijke bijdrage zij, vanuit hun eigen talenten en drijfveren, willen leveren aan de organisatie.

  • Gerichte en blijvende actie

Hierna gaan we over tot actie. De deelnemers zetten concrete stappen om hun persoonlijke bijdrage aan de organisatie in de praktijk te realiseren. Tot slot, besteden we ruimschoots aandacht aan hoe de deelnemers de verkregen inzichten kunnen vertalen aan blijvende winst. Voor zichzelf en voor de organisatie.

Naast de individuele coaching wordt het programma gekenmerkt door een aantal impactvolle en verrassende evenementen.

Leiderschapsreis – Going for Gold

De vierdaagse reis ‘Going for Gold’ gaat over de volgende stap in leiderschap: als leider het verschil maken, wezenlijk bijdragen en impact creëren, individueel en coöperatief.  De reis bestaat uit vier actieve dagen vol uitdagingen, ervaringen, momenten van reflectie en interactie. De deelnemers worden zich bewust worden van hun barricades, leren om los te laten, grenzen aan te geven en uiting te geven aan hun leiderschapsstijl.

Tweedaagse training ‘Be as you are!’

Tijdens deze tweedaagse reis ‘Be As You Are’ staat learning by experience centraal. In een inspirerende omgeving doen deelnemers verdiepend zelfinzicht op (voortbouwend op inzicht in talenten en drijfveren) rond de thema’s authenticiteit en het ontdekken van potentieel.

Drijfverenretraite in het Droombaanhotel

In de inzichtfase van het programma verblijven de deelnemers in tweetallen een nacht in een van de suites van het Droombaanhotel van TalentFirst. Middenin de Amsterdamse Jordaan. Tijdens het verblijf komen de deelnemers helemaal los van alle dagelijkse beslommeringen en hebben ze de tijd om uitgebreid stil te staan bij wat hen drijft en wat ze te bieden hebben. Wij begeleiden hen hiermee door middel van individuele coaching en interactieve opdrachten in het centrum van Amsterdam. Daarnaast is er nadrukkelijk ruimte voor plezier en ontspanning.

Business Clinics

In het programma zijn drie Business Clinics opgenomen. Elke clinic richt zijn op een thema dat belangrijk is voor de strategie en toekomst van de Rabobank. Het senior management is direct en actief betrokken bij deze clinics. Voorafgaand aan de clinics werken de deelnemer in wisselende teams een voorbereidingsopdracht uit die betrekking heeft op het thema. Zo krijgen ze meer zicht op de gehele Rabobank-groep en op actuele thema’s die binnen het bedrijf spelen, en vergroten ze hun zichtbaarheid en toegevoegde waarde binnen de bank.

[youtube]http://youtu.be/u4A9-_Cd5fc[/youtube]

Terug naar TalenFirst klanten

Comment Section

0 reacties op “Rabobank

Plaats een reactie


*