Page content

Eén team, één visie, 25 bijzondere ondernemers

kikker

Wij geloven dat iedereen uniek, dat ieder mens gelukkig wil zijn en iets voor anderen wil betekenen.
Geluk ontstaat door op jouw unieke wijze iets voor anderen te betekenen.
Organisaties kunnen geluk mogelijk maken; gelukkige organisaties zijn de werkomgevingen van de toekomst.

De wereld

Wij zien drastische veranderingen in de wereld: technologie, globale verbondenheid, duurzaamheid, democratisering van macht, mondigheid, van kennis is macht naar kennis is deelbaar, van IQ naar EQ, van winst naar toegevoegde waarde, gedeeld bezit, peer to peer, van competitie naar cooperatie, van gesloten naar open source, transparantie, globalisering, nieuwe business- en verdienmodellen.

Er is in deze wereld een volledig ander arbeidsethos ontstaan, waarin mensen op hun eigen wijze betekenisvol bezig willen zijn, gebruik willen maken van hun talenten, bij willen dragen aan iets goeds en zichzelf willen blijven ontwikkelen.

Organisaties

Om overeind te blijven, relevant en succesvol te blijven in deze veranderende wereld, dienen organisaties te transformeren, naar plaatsen waar mensen op gelijkwaardige manier met elkaar betekenis aan de wereld geven, ieder vanuit zijn persoonlijke talenten.

Organisaties dienen nieuw leiderschap te faciliteren, waarin mensen op een nieuwe manier in hun ontwikkeling kunnen groeien.

Mensen

iedereen is in potentie een leider, over zichzelf en over zijn of haar omgeving, vanuit een eigen bewustzijnsniveau:

  • ‘to survive’: werken om te leven

  • ‘to thrive’: personal leadership/ droombaan/ embrace live through work/ leven terwijl je werkt

  • ‘to inspire’: tribe leader, een beweging

  • ‘to serve and create magic’: betekenis geven/ meaningful leadership/ magic leader

De ultieme leider wordt gedreven door idealen, dromen en waarden; combineert lef, daadkracht en doorzettingsvermogen, met kwetsbaarheid en compassie, verbindt anderen met het ideaal door de potentie en mogelijkheden in anderen te zien en te bekrachtigen, denkt vanuit nieuwe mogelijkheden, vooruitgang en overvloed in de wereld; realiseert met anderen, door inspiratie, vertrouwen, uitdaging, ondersteuning en liefde te bieden.

TalentFirst helpt leiders in hun ontwikkeling en bewustzijn naar het hoogst haalbare niveau in leiderschap, om hen optimaal te laten bloeien en gelukkig te laten zijn.

De TalentFirst methode™:
De TalentFirst methode™ is het stappenplan dat als onderlegger dient van al onze talent- en ontwikkelingsprogramma’s, persoonlijke coachprogramma’s, boeken en seminars. Het bestaat uit de drie fases ‘inzicht’, ‘vertaling’ en ‘actie’.
Met de TalentFirst methode™ bouwen we voort op de resultaten van iedere voorgaande fase.

brain

Inzicht:
In de ‘inzicht’-fase staat deze vraag centraal: “Wat heb ik/ wat heeft mijn medewerker als individu te bieden?”

Om hier het antwoord op te vinden maken wij gebruik van kwalitatief hoogwaardige en wetenschappelijk onderbouwde instrumenten. Zo werken we al jaren uitermate succesvol met de talenten- en drijfveren-analyses van MDI/TSI. Ook hebben we diverse eigen methodes en werkvormen ontwikkeld om je inzicht te vergroten in je passies, dromen en je persoonlijke mogelijkheden.
droom
Vertaling:

Je hebt je persoonlijke dromen, passies en talenten (opnieuw) ontdekt. Het is aan jou om deze om te zetten naar toegevoegde waarde voor anderen. Dit is wat we doen in de tweede fase van de TalentFirst methode™.

We helpen de brug te slaan tussen unieke individuele kwaliteiten en de collectieve behoeftes van je omgeving.

Dit doen we onder meer met behulp van de door ons ontwikkelde en beproefde methodes die beschreven staan in onze bestsellers als ‘Het merk IK ®’ en ‘Een onweerstaanbaar CV’ over personal branding. 

TalentFirst Methode - vis

Actie:
In deze laatste fase gaan we van theorie naar praktijk. Dit is de fase waarin we beperkende overtuigingen effectief aanpakken en obstakels als smoezen ontmaskeren. Ze verhinderen namelijk dat je in actie komt.Wij bij TalentFirst vinden niets bevredigender om te zien hoe het ‘licht bij iemand ineens aan gaat’.Het is een geweldig gevoel om bij te dragen aan dat iemand zijn verantwoordelijkheid neemt, in actie komt en blijvend resultaten boekt.

In de laatste fase van de TalentFirst methode™ worden ‘slachtoffers’ weer ‘spelers’.
Leiders ontwikkelen zich als rolmodellen, door zelf het voorbeeld te geven door hun uniekheid om te zetten naar toegevoegde waarde.

talentfirst-friend-chisers