Page content

TalentFirst methode™ theorie

De TalentFirst methode™ is het door ons zelf ontwikkelde stappenplan dat als onderlegger dient van al onze talent- en ontwikkelingsprogramma’s, persoonlijke coachprogramma’s, boeken en seminars. Dit driestappen-model bestaat uit de fases ‘inzicht’, ‘vertaling’ en ‘actie’.

Hoewel de stappen eenvoudig zijn, is de volgorde cruciaal. Hoewel de verleiding groot kan zijn om de korte weg te kiezen, kan er volgens ons geen effectieve actie bestaan zonder eerst inzicht te hebben opgebouwd en deze te hebben vertaald naar je eigen situatie.

Door te werken volgens de TalentFirst methode™ bouw je iedere nieuwe fase heel consequent voort op de resultaten van de voorgaande fase. Zo verzeker je jezelf ervan dat je alle cruciale elementen verzamelt voor fundamentele actie.

Inzicht

De ‘inzicht’-fase wordt ook wel de zelfonderzoeksfase genoemd. In deze fase staat de vraag “Wat heb ik (of wat heeft mijn medewerker) als individu te bieden?” centraal.

Bij het beantwoorden van deze vraag maakt TalentFirst gebruik van kwalitatief hoogwaardige en wetenschappelijk onderbouwde instrumenten. We werken al jaren uitermate succesvol met de talenten- en drijfverenanalyses van MDI/TSI. We zijn echter ook vertrouwd met van Management Drives, MBTI en andere beproefde methodes.

In de jarenlange praktijkervaring van TalentFirst hebben we een aantal bijzonder effectieve eigen methodes ontwikkeld om je inzicht te vergroten in je passies, dromen en je persoonlijke mogelijkheden. Deze methodes zijn gefundeerd in ons geloof in de creatieve kracht van dromen. Door deze te onderzoeken, uit te spreken en te delen breng je de bewerksteliging van deze dromen met grote stappen dichterbij.

Het heel bewust en daadwerkelijk ‘gaan staan in’ wat je wensen, passies en dromen zijn, vergroot je realisatiekracht. Met dit principe heeft TalentFirst verschillende werkvormen ontwikkeld.

Vertaling

Na de inzicht fase, dagen wij je uit om je persoonlijke dromen, passies en talenten om te zetten naar toegevoegde waarde voor anderen. Dit is  wat we doen in de tweede fase van de TalentFirst methode™, de fase van vertalen.

We helpen je de brug te slaan tussen je unieke individuele kwaliteiten en de collectieve behoeftes van je omgeving. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van ideale functie omschrijvingen, vacatures of persoonlijke businessplannen.

Communicatie is een belangrijk onderdeel van de vertaling fase. Het uitspreken wat je wilt en wat je te bieden hebt kan op vele manieren versterkend werken. Een persoonlijke website, een onweerstaanbaar CV, een krachtige ‘elevator pitch’ of gerichte presentatie kan hier een verschijningsvorm van zijn. Maar ook het richting en inhoud geven aan een functioneringsgesprek of de volgende managementmeeting die je hebt, kunnen hiervan het resultaat zijn.

In deze fase kun je jezelf wapenen met de inhoud van onze boeken: ‘Het merk IK ®’, onze bestseller over ‘personal branding’ of ‘Een onweerstaanbaar CV’.

Actie

Na het zelfonderzoek en het vertalen is het tijd voor echte, gerichte actie. Dit is de fase waarin je het het verschil maakt. Maar het kan pas effectief werken als je de voorgaande fases goed hebt doorlopen. Deze fases geven immers richting aan je actie.

In de ‘actie-fase’ pakken we je beperkende overtuigingen bij de lurven en ontmaskeren we je obstakels als smoezen. Weg ermee! Ze verhinderen namelijk dat je in actie komt. We maken de weg vrij voor de juiste acties, die het verschil maken.

Wij bij TalentFirst vinden niets bevredigender om te zien hoe het ‘licht bij iemand ineens aan gaat’. Het is een geweldig gevoel om bij te dragen aan dat iemand zijn verantwoordelijkheid neemt, in actie komt en blijvende resultaten begint te boeken.

In deze laatste fase van de TalentFirst methode™ worden passieve ‘slachtoffers’ weer actieve ‘spelers’. Leiders ontwikkelen zich als rolmodellen, door zelf het voorbeeld te geven. Ze zetten hun uniekheid om naar toegevoegde waarde.