TalentFirst Nederland BV

null

Te doen voor de eerstvolgende bijeenkomst

Te doen voor de bijeenkomst op donderdag 1 februari 2023:

De volgende bijeenkomst staat in het teken van ’Impact & Influence’ en sluit aan op de theorie over Non-verbale communicatie en bij punt 2 van de notitie aan het begin van het traject: “Opbouwend Communiceren”. (Zie hier de gehele notitie)


Opdracht:

Om een inspirerende en motiverende leider te zijn is het belangrijk dat je je medewerkers mee kunt nemen in een groter verhaal.

Het is de bedoeling dat je een ‘groter verhaal’ voor het komend jaar voor je afdeling gaat creëren.

Dit kan een metafoor zijn, of meer gaan over de onderlinge samenwerking of over de resultaten die je wilt halen.

Waar we in de feedback vooral op letten is hoe jij de presentatie doet, qua lichaamshouding en intonatie.

Hoe betrek jij je publiek bij dat wat je wilt vertellen, hoe neem je ons mee.

Powerpoint wordt niet gebruikt, je kunt wel een tekening/tekst op de flip-over zetten.

Welkom op de besloten webpagina van het Leiderschapsprogramma van Waterschap Scheldestromen: "Stroomopwaarts"


Deze webpagina is speciaal ontworpen om jullie te ondersteunen tijdens het Leiderschapsprogramma Stroomopwaarts.


We delen hier waardevolle informatie, hand-outs, eventuele verdiepende opdrachten en andere onderdelen die tijdens het programma aan bod komen.


Het programma is gebaseerd op de 5 sleutels van Talentgericht Leiderschap en we werken met verschillende niveaus van impact:


  • Ik: Het individuele niveau waar het gaat om de innerlijke beleving, zelfinzicht en zelfbewustzijn. 

  • Ik & de ander: De impact tussen jou en de ander. Bijvoorbeeld leiderschap, communicatie en invloed, feedback geven en ontvangen.

  • Ik & de omgeving: Jouw impact op de omgeving en organisatie. Bijvoorbeeld: wie wil je zijn als leider, wat is jouw rol tijdens veranderingen en hoe ga je om met weerstand

null

Programma & algemene informatie

Algemene informatie:

Linkjes:

  • De opbouw van het programma kan je hier downloaden.
  • Wil je de welkomstvideo nog een keer terugkijken dat kan via deze link.
  • Het leiderschapsprogramma wordt verzorgt door TalentFirst, meer informatie over ons kan je hier vinden.

Algemene informatie en gemaakte afspraken:

  • Indien je echt een keer verhinderd of ziek bent dan is de afspraak dat je je afmeld bij je direct leidinggevende.
  • Opdrachten, hand-outs of andere zaken die tijdens de trainingsdagen zijn besproken staan op deze pagina.
  • Wi je iets delen of heb je feedback dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan dit delen met naomi@talentfirst.nl

Medewerker- en Leiderschapsprofiel Waterschap Scheldestromen:

Programma:

Kick-off - woensdag 2- september 2023

Kennismaking met alle deelnemers en trainers. Er wordt uitleg gegeven over het programma en de doelstellingen van het programma. Er wordt een veilige omgeving gecreëerd en de verwachtingen worden besproken.


Deep Dive - donderdag 5 en vrijdag 6 oktober 2023

Tijdens de Deep Dive maak je je klaar voor een reis van persoonlijke ontwikkeling. In deze intensieve 2-daagse training met overnachting werk je aan de competenties van de toekomst en raak je vertrouwd met de andere deelnemers in dit programma. Je leert wat jouw persoonlijke waarden en overtuigingen zijn en je wordt je bewust van het belang van reflectief vermogen en het zelfbewustzijn in leiderschap.


Values & Beliefs - donderdag 9 november 2023

Erkenning van persoonlijke waarden en overtuigingen. Identificatie van sterke punten en ontwikkelgebieden. Het belang van zelfreflectie en zelfsturing in leiderschapserkenning van persoonlijke waarden en overtuigingen.


Meet the Leader in Me - donderdag 7 december 2023

Ons gedrag wordt vrijwel automatisch beïnvloed door vaste patronen en overtuigingen. Tijdens de training Meet The Leader in Me maak je kennis met jouw energiegevers en belemmeringen, zodat je bewuster keuzes kunt maken in de toekomst.Impact & Influence - donderdag 01 februari 2024

Invloed is veel impactvoller dan macht, en ook duurzamer. Je leert je invloed te vergroten, zonder dat het meer energie kost, maar juist vanuit je authenticiteit en persoonlijke communicatiestijl.Step into the Ring - donderdag 28 maart 2024

Communicatie is het begin van alle samenwerking. Tijdens deze actieve trainingsdag, halen we je uit je comfortzone door je de ring te laten betreden van persoonlijke groei en teamontwikkeling. 


Leadership in progress - donderdag 16 mei 2024

Je wordt uitgedaagd om je volle potentieel zichtbaar te maken en te omarmen.

Je durft keuzes te maken vanuit je eigen essentie en hier vanuit acceptatie en in contact met de organisatie naar te handelen, in plaats van jezelf te laten leiden door je onbewuste vaak belemmerende mechanismen.Rebuild en Play  - donderdag 20 en vrijdag 21 juni 2024

Verdiepende 2 daagse training met overnachting waarin je leert zakelijk en privé uit de waan van de dag te blijven en los te komen van je belemmerende overtuigingen, onbewuste automatismes en aannames, om jezelf vervolgens opnieuw vanuit je essentie op te bouwen. 


Aan de hand van een serious game ga je aan de slag met verschillende uitdagingen. Hierdoor wordt je uitgedaagd om te achterhalen wie je wilt zijn als leider en hoe je trouw kan blijven aan jezelf. Me & Change (deel 1) - donderdag 29 augustus 2024

In deze fase staat verandering centraal, met het toekomstbeeld als focus. Wat is je natuurlijke reactie op verandering? Hoe reageer je op ontwikkeling en innovatie in je omgeving en hoe breng je anderen in beweging. Hoe toon je veerkracht in een omgeving en een maatschappij die vol verandering is en hoe ontwikkelingsgericht ben je eigenlijk?Me & Change (deel 2) - donderdag 10 oktober 2024

Tijdens deze bijeenkomst vindt de verdieping plaats op het onderwerp veranderen uit de vorige bijeenkomst. Veranderen kan weerstand oproepen.We staan stil bij veranderingen in de bovenstroom en wat dit betekent voor de onderstroom. Veranderingen in de bovenstroom zijn de zichtbare veranderingen, zoals een andere structuur, nieuwe systemen, nieuwe afspraken of activiteiten. Naast deze zichtbare veranderingen is er ook beweging in de onzichtbare systemen, de onderstroom. Je leert het verschil te zien, hoe hier mee om te gaan en welke fases iemand doorloopt om van een oude of bestaande situatie naar een nieuwe situatie te komen.And...Action - donderdag 21 november 2024

De borging van het geleerde naar de praktijk brengen. Tijdens deze bijeenkomst wordt het geleerde doorvertaald naar je afdeling en de individuele teamleden. Je krijgt handvatten en diverse werkvormen aangereikt om het geleerde in te zetten bij je eigen team.Bring it on - donderdag 16 en vrijdag 17 januari 2025

Tijdens deze afsluitende bijeenkomst met overnachting vieren we en oogsten we hetgeen jij

en de groep hebben bereikt tijdens het Leiderschapsprogramma ‘Stroomopwaarts'.

We staan stil bij jouw uitdagingen en jouw successen en borgen jouw persoonlijke stijl. In een korte reflectie vlog (zelf opgenomen video) van maximaal 5 minuten neem je je collega’s van Waterschap Scheldestromen mee in onder andere het antwoord op de volgende vragen:


• Waar ben je uitgekomen?

• Hoe sta je er nu voor?

• En vooral: welke weg heb je afgelegd en:

• Hoe zie je het vervolg van jouw weg?


Daarnaast gaan we interactief aan de slag met een acteur om te laten zien hoe jij invulling geeft aan de 

5 Waterschapscompetenties aan de hand van realistische casussen.

En uiteraard sluiten we het in stijl en feestelijk af.

--> Tijdens de Kick-off is gesproken over ons gewenste leiderschap bij Waterschap Scheldestromen en het bijbehorende gedrag. Hierbij de samenvatting van deze dag.

null