DISC- en Drijfverenmethode


DISC- en Drijfverenmethode

Wat is de DISC-Methode?

DISC is een objectieve methode om iemands natuurlijke en aangepaste gedragsprofiel in kaart te brengen. Het model geeft aan hoe je je gedraagt, dus hoe je doet. Maar ook hoe je met anderen communiceert. In de DISC analyse worden de volgende gedragsvoorkeursstijlen gemeten:

 • Hoe je omgaat met problemen en uitdagingen (D van Dominant);
 • Hoe je anderen weet te overtuigen van jouw mening (I van Invloed);
 • Hoe je omgaat met veranderingen en tempowisselingen (S van Stabiliteit);
 • Hoe je omgaat met vastgestelde regels en procedures (C van Conformisme).

Er is niemand die slechts één voorkeursgedragsstijl heeft: het zal in de praktijk altijd een mix zijn van meerdere gedragsstijlen. Hoe deze gedragsstijlen zich verhouden tot elkaar kan tot belangrijke inzichten leiden bij de coachee of werknemer. Zodra men inzicht heeft in dit gedrag, kan men dat naar gelang aanpassen om effectiever gedrag te vertonen.

Wat is een DISC-analyse?

Voor de DISC analyse tot stand komt, vult iemand vooraf de DISC-vragenlijst in. In de DISC-analyse krijg je een uitslag van de scores op elke DISC-stijl. Daarnaast geeft de analyse weer hoe de DISC-scores zich verhouden tot de basisstijl (het gedrag dat het dichtst bij je ligt) en de responsstijl (hoe men zich gedraagt in een andere situatie of omgeving, zoals op werk).

Een DISC-analyse geeft inzicht in:

 • Het eigen gedrag en de verschillende gedragsvoorkeuren
 • Hoe iemands gedrag op anderen overkomt
 • Welk gedrag al effectief is en wat iemands sterke kanten zijn
 • Hoe men zich kan aanpassen om effectiviteit te vergroten
 • Hoe men zich verder kan ontwikkelen

Wat zijn Drijfveren?

Je drijfveren bepalen de richting die je kiest, ze krijgen je in beweging.  Drijfveren kunnen in bepaalde periodes in je leven veranderen. Als je inzicht hebt in je drijfveren kan je eenvoudiger beslissingen nemen die bij jouw innerlijke motivatie passen. Drijfveren krijgen je als geen ander in beweging en hebben dus effect op gedrag. In de Drijfveren analyse spreken we van 7 verschillende drijfveren:


 • Esthetische drijfveer
 • Zakelijke drijfveer
 • Individualistische drijfveer
 • Politieke drijfveer
 • Sociale drijfveer
 • Ideële drijfveer
 • Intellectuele drijfveer

Wat is een Drijfveren Analyse? 

Een drijfverenanalyse geeft inzicht in iemands persoonlijke drijfveren, dus wat de onderliggende motivatoren zijn voor iemands gedrag en in welke verhouding deze drijfveren voorkomen. Door inzicht in je drijfveren, wordt het helder waar je van in beweging komt en waarvan juist niet. Het geeft weer op welke drijfveren je afhaakt en misschien zelfs in de weerstand komt. Iedere drijfveer heeft kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelpunten die in de analyse in kaart worden gebracht. 


In de analyse wordt de aard van iedere drijfveer kort toegelicht en zijn er zowel in de hoge als lage scores mooie kwaliteiten, maar ook valkuilen te ontdekken waar iemand gericht mee aan de slag kan. Er is in de analyses geen goed of fout. Op basis van de analyse komen de kwaliteiten van iemands drijfveren boven drijven en kan men aan de slag met zijn of haar ontwikkelpunten of valkuilen. Het resultaat? Men ervaart meer helderheid om gerichte keuzes te maken die van nature motiveren en energie en voldoening geven.


Een drijfverenanalyse geeft inzicht in:


 • Jouw drijfveren
 • Jouw belangrijkste motivatoren
 • Jouw kwaliteiten, ontwikkelpunten en valkuilen
 • Wat je energie kost
 • Waar je een aversie tegen hebt
 • Jouw ideale werkomgeving

TalentFirst DISC-gedragsanalyse en Drijfverenanalyse

 • Loop jij vast in je loopbaan en ben je toe aan een volgende stap? 

 • Weet je niet meer goed wat je nou eigenlijk wilt of waar je talenten liggen? 

 • Wil je beter leren samenwerken?

Als je werkt vanuit je talenten, werk je op je best! Met de Disc- en Drijfverenanalyses krijg je inzicht in jouw talenten én intrinsieke motivatie. Dát werkt!

Wat levert het inzicht in DISC en Drijfveren jou op?

 • Wanneer je steeds weer opnieuw botst met een collega en je de samenwerking wilt verbeteren. 

 • Wanneer je thuis, of op de sportclub, frustraties of spanningen voelt, de communicatie niet lekker loopt en je dit graag wilt veranderen.

 • Wanneer je niet goed weet wat je echt wilt maar wel graag een volgende stap wilt zetten in je carrière.

 • Wanneer je wilt weten wat je talenten zijn, wat je diep van binnen motiveert en wat er nu echt bij je past

 • Wanneer je moeitelozer wilt werken en leven


De DISC-analyse richt zich voornamelijk op communicatiestijlen en voorkeuren in interactie met anderen, terwijl de Drijfveren-analyse zich richt op de onderliggende motivaties en waarden die iemands gedrag bepalen. Je kan ze los van elkaar maken, maar vaak is het nuttig om beide analyses te combineren, om een completer beeld te krijgen van iemands motivaties en gedrag.

De DISC- en Drijfveren analyses worden succesvol ingezet bij

Leiderschapstrajecten

Bij veel grote TalentFirst leiderschapstrajecten, is de DISC-gedragsanalyse  een basis onderdeel van de inzicht fase. De DISC-gedragsanalyse worden ingezet met twee individuele coachgesprekken, waarbij de resultaten in de juiste context worden besproken.

Management Development

Ter ondersteuning van doorgroeiend management, vormt de DISC-gedragsanalyse een cruciaal vertrekpunt in de begeleiding. De praktische rapporten geven de juiste handvatten om ook later in het coaching traject naar terug te grijpen.

Team Effectiviteit

Waar collega's elkaar in de weg zitten, zich niet gezien of gesupport voelen en moeizaam samenwerken, creëert de DISC-gedragsanalyse een wereld van verschil. Ineens wordt duidelijk dat verschillen tussen mensen niet alleen ergelijk zijn, maar eigenlijk juist erg handig. De geboorte van synergie is fascinerend om mee te maken.

Individueel loopbaanmanagement

Duizenden mensen startten hun loopbaan ontwikkelingstraject inmiddels met de DISC-gedragsanalyse. Het is zoveel prettiger om te bouwen als je het fundamentvan het DISC-model kent en tegelijk ook je zwakke plekken. Daar wordt het bouwwerk dat loopbaan heet, zoveel steviger van dat ook anderen daarvan profiteren.

Coaching

Waar de pijnpunten in een loopbaan of ontwikkelingspad zitten, kan moeiteloos worden blootgelegd met de DISC-gedragsanalyse. Door niet alleen naar talenten (gedrag) te kijken maar ook de dieper liggende motivatoren te onderzoeken, ligt de route naar de toekomst snel en helder open.

Ontwikkeling

Net als we een konijn niet op zwemles doen of een aap niet leren vliegen, willen we mensen ook alleen ontwikkelen in dat waar ze goed in zijn, waar ze voor gemaakt zijn. De DISC-gedragsanalyse geeft daarvan een helder beeld en dus ook de richting van de meest vervullende ontwikkeling en groei.

DISC en Drijfveren voor teams

Voor zowel DISC als Drijfveren zijn er ook teamanalyses beschikbaar. Deze helpen je om een beeld te krijgen van de samenstelling en effectiviteit van een team en kan het startpunt zijn voor verbeteringen op het gebied van communicatie, samenwerking en teamontwikkeling. Er zijn verschillende rapportagevormen beschikbaar zoals een teamwiel, teamgrafieken en een volledige teamrapportage.

Neem via de knop hieronder contact met ons op voor meer informatie.

De mogelijkheden

DISC certificering, trainingen, workshops en webinars

De Club van Lekker Werken voor DISC Professionals

DISC productenZelf de DISC- en Drijfverenanalyse doen

Heb je een vraag? Klik op de button hieronder en wij helpen je graag verder.