Coach Hoofddorp - Jan Middel - TalentFirst

Coach Jan Middel - Stressreductiecoach

Coach in Hoofddorp


Ik coach met een evidence based Achtstappenplan© waarmee jij bouwt aan een duurzame aanpak van stress of burn-out. Dit ter vermindering van stressklachten en ter ondersteuning bij preventie van of herstel van burn-out; gericht op mensen die op een gezonde manier het beste uit zichzelf willen halen.


Ik coach ruim 7 jaar in mijn eigen praktijk mensen die kampen met levensvragen als: ‘Wie ben ik?’ ‘Wie mag ik zijn binnen of na een relatie, baan of overlijden van een dierbare?’
Daarnaast coach ik op stress- en burn-outklachten (ondersteund met een Elektronische Leeromgeving) en begeleid de coachee naar mentale vitaliteit. Tevens coach ik mensen die behandeld zijn voor Complexe PTSS.
Ik werk in mijn eigen praktijkruimte in Hoofddorp of op locatie.


Ik ben opgeleid als Coach Practitioner en als Stress- en Burn-outcoach. Mijn coachees zijn werkzaam in de zorg, onderwijs en het bedrijfsleven. Zowel in de uitvoering als ook in management/directie.
Op dit moment volg ik een gecertificeerde opleiding Hartritme. Met deze wetenschappelijk bewezen neurowetenschappelijke aanpak krijgt je jouw lichaam weer in autonome balans. Biofeedback is het proces van bewustwording van fysiologische functies met het doel deze zelf te kunnen sturen.


Ik heb in verschillende functies in de zorg gewerkt: direct in de uitvoering; als manager; onafhankelijk cliëntondersteuner; vertrouwenspersoon en als mantelzorgconsulent.


Meer informatie over mij en wat ik belangrijk vind als coach vind je op www.middelpuntcoaching.nl en op www.stressreductiecoach.nl 

Op LinkedIn vind je me via: https://www.linkedin.com/in/jan-middel/

Op Facebook vind je me via: https://www.facebook.com/Middelpuntcoaching/


Achtstappenplan© 

De achtstappen bestaan uit:


 • Oriëntatie: jij vertelt je verhaal en we onderzoeken globaal jouw stressbronnen. We hebben het over jouw verwachtingen, doelen en perspectief. Indien van toepassing ook met betrekking tot je werkgever.

 • Een eerste analyse van stressklachten en stressbronnen: wat zijn jouw energiegevers en energievreters. Waar nodig afstand nemen van de stressbron.

 • Herstel van energie en fysieke conditie: je leert te luisteren naar wat jouw lichaam nodig heeft en rust nemen als je lichaam daarom vraagt.

 • Hervind jezelf: omgaan met stress en emoties: analyse van jouw stresscoping, actieve en passieve probleemaanpak

 • Versterken van jouw competenties: zelfvertrouwen, assertiviteit, stressbestendigheid, doseren, zelforganisatie.

 • Leren omgaan met stress. Levensmissie, talenten en drijfveren: hervinden van jezelf zodat jij ontdekt wat je waarden en talenten zijn, dus wat voor jou écht belangrijk is.

 • Match met sociale omgeving en werk: werk/privé balans, passend werk, hulpbronnen en valkuilen bij terugkeer; blijven, veranderen of weggaan.

 • Terugvalpreventie, werkhervatting en follow-up: doorgaan met coaching; geleerde lessen; omgaan met dagelijkse stress; bijstellen re-integratie.


Over mij:

 • Door te luisteren en mezelf in te leven ben ik goed in staat om me te verplaatsen in de belevingswereld van anderen; dit zorgt voor empathie. Anderen ervaren bij mij dat er écht naar hen wordt geluisterd.

 • Ik ben iemand die snel doordringt tot de kern van de zaak en dit weet aan te pakken. Het stelt mij goed in staat om de kern van de behoefte van anderen juist vast te stellen.

 • Waar ik van nature goed in ben, is het in lijn brengen van de omgeving met de feiten. De subjectieve beleving houd ik als het ware tegen het licht.

 • Ik reageer alert en attent op de behoeftesignalen uit de omgeving; dit brengt pro-activiteit en besluitvaardigheid met zich mee. 

 • Ik beschik over een goed gevoel voor timing. Dit voorziet in de behoefte bij anderen aan ‘iemand die hun signalen op het juiste moment oppikt’.

 • Ik geniet er zeer van als ik bij de coachee ‘de lampjes zie aangaan en de kwartjes hoor vallen’.

 • Voor mij is dan mijn doel bereikt: de coachee die weer stevig in z’n vel zit en zelfstandig verder kan.


Ik zing met 2 vriendinnen in een bandje waarmee we een muzikaal programma brengen voor (dementerende) senioren. Mijn vrouw en ik wandelen regelmatig een aantal etappes van een LAW als, op dit moment, het Zuiderzee pad.


Specialisaties van Jan

Life Coaching TalentFirst

Life Coaching

Business Coaching TalentFirst

Business Coaching

Loopbaan Coaching TalentFirst

Loopbaan Coaching

Burn-out Coaching TalentFirst

Burn-out Coaching

Neem contact op met deze coach