Het 'Toekomst In Zicht' Programma - TalentFirst
Toekomst In Zicht Programma TalentFirst

Programma Toekomst In Zicht

Krijg een eerlijk beeld van jouw inzetbaarheid

Lees meer 
Toekomst In Zicht Programma

Ben jij klaar voor de toekomst?

Met het programma – Toekomst In Zicht – krijg je een eerlijk beeld van jouw eigen inzetbaarheid (employability).


Wij helpen je te verkennen wat je wilt en kunt – de onderwerpen waar veel loopbaancoaching op is gericht.


Daarnaast ga je jouw markt analyseren: waar is in de maatschappij behoefte aan? Waar wordt voor betaald? Kortom: wat is jouw marktwaarde, hoe kun je die zo goed mogelijk te gelde maken, en wat kun je doen om hem te verhogen?


In het programma wordt gebruik gemaakt van het IKIGAI-model.

Toekomst In Zicht Programma Zo Werkt Het

Zo werkt het programma

Het programma heeft een doorlooptijd van 12 weken en heeft diverse en verschillende onderdelen (workshops, intervisie, individuele coaching, feedback, zelfstudie/opdrachten). 


Als denkmodel voor - Toekomst In Zicht - gebruiken wij het IKIGAI-model. Dit denkmodel besteedt naast de persoonlijke aspecten expliciet aandacht aan maatschappelijke behoefte en waarvoor betaald wordt.


- Toekomst In Zicht - heeft als leerdoelen dat je na het programma:

  • Jouw IKIGAI helder hebt en hebt omarmd
  • Dit hebt besproken en getoetst met de voor jou relevante partijen – waaronder de organisatie
  • Een plan van aanpak hebt met eerstvolgende stappen

In 12 weken doorloop je de volgende onderdelen

Toekomst In Zicht Programma Start

Startbijeenkomst

Kennismaken, uitleg programma
Toekomst In Zicht Programma Workshop 1

Workshop 1

Hoe ziet jouw IKIGAI eruit?

Intervisiedag (inclusief individuele coaching)

Verdere verdieping van jouw IKIGAI
Toekomst In Zicht Programma Workshop 2

Workshop 2

Jouw IKIGAI binnen de werkomgeving
Toekomst In Zicht Programma Intervisiedag 2

Intervisiedag (inclusief individuele coaching)

Welke volgende stappen zijn er nodig?
Toekomst In Zicht Programma Afronding

Afronding

Inclusief persoonlijk actieplan

Dit zijn de onderwerpen

Het programma is intensief (vrij veel werk in beperkte tijd), omdat wij geloven dat dit actiegerichtheid en daadkracht bevordert. De start van het programma is de start van een persoonlijke campagne.


Het programma is opgebouwd rondom het IKIGAI-model (waar je goed in bent, waar je van houdt, wat de wereld nodig heeft en waar je voor betaald kunt worden). Waarbij de deelnemer de stappen doorloopt van Inzicht naar Vertaling (naar de eigen situatie) tot Actie.


In het programma wordt veel gebruik gemaakt van input van anderen: er zijn 2 diagnostische metingen, een 360 graden feedback, input van de manager en de HR adviseur, veel uitwisseling met deelnemers onderling in groepswerk en intervisie, en input van de coach. Inzichten groeien door sparren, toetsen en testen uit tot een realistisch en kansrijk plan.


Tenslotte hebben we een sterke focus op een positieve energie tijdens het programma. Het zal voor veel deelnemers niet makkelijk zijn, zij moeten wellicht gekoesterde ‘zekerheden’ loslaten en zich gaan verhouden tot een nieuwe realiteit. In het programma richten wij ons op kwaliteiten en nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden, waardering, en nieuwe energie.

Praktische informatie

Doelgroep

Dit programma is bedoeld voor iedereen die inzicht wil krijgen in wat hij kan en wil en dit wenst te vertalen naar een concreet plan naar zijn toekomstige loopbaan.

Startdata

Woensdag 23 september

Vrijdag 25 september

Zaterdag 26 september

Locatie

TalentFirst

Javakade 77
Amsterdam

Wees klaar voor de toekomst!