employability

People First, Customer Second, Shareholder Last – de visie van Viisi

‘Employee First’ was de gewaagde stelling van SouthWest Airlines CEO Herb Kelleher al in 1998. Iedereen die wel eens met SouthWest gevlogen heeft, merkt dat dit bij hem geen holle praatjes waren. SouthWest Airlines medewerkers zijn zichzelf  op hun werk en daar profiteer je van als klant.

Gaandeweg volgden meer bedrijven het ‘Employee First’ voorbeeld, maar niet zelden bleek het meer buitenkant dan echt gemeend. Het vraagt lef en visie, om je klanten op de tweede plek te zetten. Dus toen ik hoorde dat hypotheekadviesbureau Viisi het motto ‘People First, Customer Second, Shareholder Last’ propageert, was mijn interesse gewekt en sprak ik erover met Marc Peter Pijper.

“We maken een interessante tijd mee,” zegt Marc Peter, “Een crisis vergroot zowel het goede als het slechte bij bedrijven uit. Je ziet dat sommige bedrijven nu solidair zijn met hun mensen en andere bedrijven die door de mand vallen op dat vlak.”

Hoe ver gaat die ‘People First’ doctrine bij Viisi?

“Wij zijn er een beetje obsessief mee; we doen alles vanuit dat oogpunt. Het is echt ons DNA. Een belangrijke ingreep bij ons is dat we performance en beloning van elkaar hebben losgetrokken. We werken niet met targets, maar met een simpele structuur waarbij iedereen precies weet hoe je salaris zich ontwikkelt, tot aan je pensioen. Dat geeft zekerheid en perspectief, de eerste laag van de pyramide van Maslow. En vervolgens helpen we elkaar om zo goed mogelijk te kunnen presenteren in je werk.”

Wat goed dat dat zo werkt! En hoe monitor je of mensen goed presteren en voldoende bijdragen, zonder beoordelingscyclus?

“Onderzoek toont aan dat financiële targets helemaal geen positieve invloed hebben op prestatie, in veel gevallen zelfs een negatief effect. Bij ons houden de teams, die vaak dagelijks overleggen, elkaar scherp op wat er moet gebeuren en hoe dat gebeurt. Eigenlijk vinden er dagelijks onderling mini beoordelingsgesprekken plaats. Je hoeft dus niet een half jaar te wachten, tot je manager je in je halfjaar gesprek vertelt wat er goed en niet goed gaat.’

Viisi is sinds 2016 verkozen tot Best Workplace en in 2020 zelfs op de 1e plaats. Maar wat vraagt het van medewerkers om in zo’n organisatie mee te kunnen draaien?

“Mensen komen af op onze doelstelling, de financiële sector gezond maken. We kijken goed naar die intrinsieke motivatie. En dan maakt je achtergrond eigenlijk niet zo veel uit, want wij leiden alle hypotheekadviseurs zelf op. We hebben dus een heel diverse groep mensen. En we kijken ook of mensen mee kunnen in kameraadschap. Intrinsiek gemotiveerde mensen gaan echt door het vuur voor elkaar: Viisi scoort dan ook 100% op Kameraadschap in het onderzoek van Great Place To Work.”

Helpt het dat jullie de klassieke hiërarchie niet meer hebben?

“Er is wel degelijk hiërarchie bij ons, alleen niet de ouderwetse manier. Hiërarchie bestaat er tussen rollen, we werken met Holacracy. Daarin is wat je doet (je rol) losgekoppeld van wie je bent (je persoon).”
“Van de manager in het oude model werd veel te veel verwacht.Het is best lastig om echt open en eerlijk tegen je manager te zijn, als je weet dat hij of zij jou daarna beoordeelt en je salaris bepaalt. Bij ons is de managersfunctie in rollen opgesplitst en onder verschillende mensen belegd
.”

“Onze baas is onze purpose. Elke rol heeft een ‘purpose’, waaraan alles wat je doet moet bijdragen. En gezamenlijk dragen alle rollen bij aan onze gemeenschappelijke purpose, de financiele wereld gezond maken.”

Wat zou je nog willen zien veranderen, om de optimale arbeidsrelatie met elkaar te hebben? Wat is het beeld wat je ziet in jouw gedroomde arbeidsmarkt van de toekomst?

“Ik zie een nog humanere werkomgeving voor me, waarbij ‘managen by excel’ en ‘shareholder value’ niet meer bovenaan de lijst staan, maar waar de mens nog veel meer naar voren komt. En de ‘Jack-of-all-trades’ zie ik aan populariteit winnen, Als professional je nog beter en sneller kunnen aanpassen, met meer veerkracht en snelheid. Meer generalist, die mee kan bewegen met de snel veranderende wereld om ons heen. Want wie weet hoe de wereld er over een half jaar uitziet?”

Marc Peter is een van de drijvende krachten achter Wie Zet jij Op één?, waar bedrijven zich hebben verzameld rondom de People First gedachte in crisistijd.

Bekijk het interview met Marc Peter hier of luister ‘m via je favoriete podcastkanaal of via de Fluitend naar je werk Podcast.

Oproep aan HR minnend Nederland: geef talent een kans!

Toen ik elf jaar geleden startte met mijn onderneming en een naam koos met het woord ‘Talent’ erin, zag de wereld er anders uit dan vandaag.
Bij ‘talent’ dacht je aan exotische dingen als muziek, dans of kunst. 
Niet zelden moesten we onze ‘klanten’ dan ook uitleggen dat je bij ons ‘talentenbureau’ geen auditie kon doen voor Idols-achtige programma’s, maar dat we mensen bemiddelden en training en coachen verzorgden.
Het was een verwarrende tijd voor de ‘talenten-specialisten’ die wij waren.

Talent

Tegenwoordig neemt elke recruiter, P&O manager of personeelsmedewerker het woord ‘talent’ minimaal drie keer per dag in de mond.

Ook lijnmanagers nemen zichzelf eigenlijk niet meer serieus als er niet af en toe gesproken wordt over de talenten van de medewerkers.
In 2011 lijkt ‘talent’ het meest gebruikte en misbruikte verzamelbegrip als het over mensen in hun werk gaat. 
Uitzendbureaus claimen de term (jij hebt talent, wij hebben werk) en talentmanagers of talentdevelopment programs zijn inmiddels de normaalste zaak van de wereld bij de meeste bedrijven. 
Postbus 51 heeft zelfs een grote campagne met de ‘talentenvertaler’, compleet met televisie-exposure en website.
In de eerste jaren waarin ‘talent’ als term in opmars was, was er verwarring rond de definitie, maar dit lijkt dit nu langzaam weg te ebben. 
Een talent ben je niet, een ‘talent’ heb je (meerdere zelfs). Het is niet een persoon die iets bijzonders kan. Een ‘talent’ is ook niet het veelbelovende aanstormende jonkie van de organisatie.
Nee, een talent is een positief onderscheidende eigenschap waarover iemand beschikt. 
Een talent is iets waar je goed in bent. Iets wat je makkelijk afgaat van nature en wat je in meer of mindere mate ontwikkeld hebt. Een talent is een eigenschap met onderscheidend vermogen: iets waar jij van nature goed in bent, maar waar een heleboel anderen minder goed in zijn.

Talentdenken

Een ‘talent’ is ook niet persé iets exotisch, het kan om gewone dingen gaan: een organisatietalent, het talent om goed te overtuigen, een talent om jezelf goed uit te drukken, een talent om te schrijven, tekenen, onderzoeken, autorijden, kaartlezen, ideeën bedenken, oplossingen als eerste zien, de boel aan de gang houden. 
Iedereen heeft talenten. Er is niemand die nergens goed in is.
Steeds algemener wordt dit ‘talentdenken’ geaccepteerd in mensminnend Nederland.
Hoewel de term ‘talent’ gemeengoed is geworden en door sommigen als een irrelevant containerbegrip terzijde wordt geschoven, ben ik een groot voorstander van de term en van het ‘talentdenken’ wat er bij hoort.
Ik geloof dat werk een van de belangrijkste zaken in ons leven is. Niet alleen omdat we er verreweg het meeste tijd aan besteden (meer dan aan je partner, aan je kinderen of aan je vrienden), maar vooral omdat werk ons de mogelijkheid geeft ons optimaal te ontwikkelen. Werk kan het perfecte podium zijn om het beste wat je in je hebt te laten zien en daarmee van toegevoegde waarde voor anderen te zijn. Ik ben een fervent voorstander van werk en de afgelopen jaar ben ik onafgebroken bezig geweest de kunst van het werken te verspreiden en een lans te breken voor werk. Werk is namelijk het mooiste wat er is, als je tenminste het juiste werk doet! 
Als je er tenminste in slaagt het werk te doen wat bij je past en waarin je datgene wat jij te bieden hebt, kunt inzetten.
En dat lijkt voor een heel groot deel van de arbeidsbevolking een lastige opgave. Het grootste deel van de werknemers zit op een plek waar ze liever niet zijn, doet werk waar ze liever vandaag dan morgen mee zouden stoppen en vakanties en weekenden worden uitbundig gevierd omdat men dan weer even verlost is van het werk! Wat een zonde. Wat een verspilling van energie, tijd en moeite. Wat een zinloze besteding van het grootste deel van je leven!

Goed nieuws

Het goede nieuws is dat het vrij eenvoudig is om mensen te helpen bij het vinden van vervullend werk. Met een aantal simpele processen en ingrepen, zijn mensen te motiveren en te bewegen naar een werkplek waar ze wel energie van krijgen, bevlogen zijn en vervulling krijgen van wat ze doen. En waar ze de beste bijdrage leveren aan de wereld om hen heen.
Dat kan met het simpele drie stappenplan: inzicht, vertaling, actie.
Vervullend werk is werk waarin je datgene wat jij te bieden hebt kunt inzetten voor anderen, op een manier die waardering en beloning oogst.
Het is werk waarin je jouw ‘talenten’ kunt benutten. Waarin je datgene wat jou van nature makkelijk afgaat, de hele dag kunt doen en waarmee je een wezenlijke bijdrage kunt leveren.

Inzicht

De term ‘talent’ helpt ons om op een laagdrempelige manier mensen inzicht te geven in de dingen die echt bij hen passen. 

De snelste weg naar geluk en succes is als je je talenten kunt inzetten ten behoeve van anderen. Daarom is ‘Wat zijn jouw talenten?’ de eerste cruciale vraag.
En die vraag is eigenlijk eenvoudig te beantwoorden. Ga maar op zoek naar momenten waarop je helemaal in je element was. Kijk maar eens naar de momenten in werk waarin de tijd voorbij vloog.
Onderzoek maar eens wat de topmomenten in je leven tot nu waren. Eenvoudige manieren om inzicht te krijgen in je talenten.
Of vraag het aan de mensen om je heen. Zij weten over het algemeen vrij nauwkeurig wat jouw talenten zijn. Je vrienden, je ouders, je collega’s. Zij hebben een haarscherp beeld in waarin jij jezelf onderscheidt van anderen. Anderen kunnen je helpen om die talenten te zien die jou zelf niet meer opvallen, omdat ze je tenslotte je leven lang al makkelijk af gaan.
Het inzicht in talenten is de eerste stap om te vertalen naar werk. Alleen als je weet hoe het ideale werk eruit ziet (waarin je je talenten kwijt kan), kun je in actie komen om dat werk te bemachtigen. In actie komen zonder zelfinzicht is zinloos en weinig effectief. 
Net zoals het zelfinzicht zonder dat je erop in actie komt, ineffectief is.

Uitgaan van talenten

Ik verheug me in een veranderde wereld, waarin het uitgaan van talenten van mensen steeds breder geaccepteerd is.
Ik verheug me ook in organisaties, waarin steeds meer gezien wordt dat een optimale werksituatie ontstaat als een individuele werknemer zijn of haar talenten kan inzetten binnen de doelen van de organisatie.
Een groeiende gelijkwaardigheid op de arbeidsmarkt, waarin werknemers en werkgevers met elkaar onderzoeken hoe er optimaal kan worden gewerkt aan zowel de collectieve als de individuele doelen. 
En dat werkrelaties gedijen zolang beide partijen bereid zijn open te zoeken naar de optimale synergie tussen wat de organisatie wil en wat het individu te bieden heeft.
Ik verheug me erin dat dit steeds meer vervulde professionals oplevert, voor wie werk niet langer ‘noodzakelijk kwaad’ is, maar een vrij gekozen, leuke manier om je tijd te besteden en bij te dragen.
De wereld wordt er mooier van!
Maar denken en handelen vanuit ‘talenten’ kan uitdagend zijn. 
Wat als iemand eigenschappen en kwaliteiten in huis heeft die net niet lijken te passen bij wat de werkgever wil? 
Wat als iemand eigenlijk andere verlangens heeft dan die op dit moment in de organisatie handig zijn?
Dat zijn de momenten waarop ‘talentdenken’ op de proef wordt gesteld. Dan vergt het moed, vertrouwen en visie om open te gaan onderzoeken of er mogelijkheden zijn. Mogelijkheden waarbij de talenten van het individu recht wordt aangedaan. Het vraagt durf en karakter van recruiter, lijnmanager of leider om open te staan. Om echt op zoek te gaan naar win-win kansen. En niet toch voor de korte ‘niet-lullen-maar-poetsen-want-je-krijgt-er-toch-voor-betaald’ aanpak. 

Duurzame inzetbaarheid

Maar achter die uitdaging ligt de sleutel naar duurzame inzetbaarheid en samenwerking. Als professionals in het P&O vak hebben we een enorme kans. Ik geloof dat werk een plek is waar mensen het beste uit zichzelf kunnen halen, als ze in staat zijn om het juiste werk te doen. Als mensen echt kunnen groeien in dat wat hen van nature gegeven is, zullen ze in staat zijn om de beste bijdrage te leveren, de meest tevreden klanten te bedienen en de leukste versie van zichzelf te zijn. Wij, als mensminnend deel van de natie, hebben de kans om hier een bijdrage aan te leveren, door in recruitment, HR cycli en beoordelingsystemen het ‘talentdenken’ continu hoog in het vaandel te houden. Als we dat doen dragen we eraan bij dat meer mensen de weg naar geluk en succes bewandelen, via het volgen van hun talenten.

Zullen we die kans oppakken met elkaar?

(note: dit is het hoofdartikel in het blad Werf &, waarvan Huub gasthoofdredacteur was in oktober 2011)

Drie voordelen van de crisis

De crisis heeft natuurlijk ook een aantal voordelen. Ik noem er graag drie:

Voordeel 1

When the going gets tough, the tough gets going. In tijden van crisis onderscheiden de mensen die echt iets te bieden hebben, van anderen voor wie dat niet het geval is. Als jij tot die eerste categorie behoort is het dus een uitgelezen kans om nu je onderscheidend vermogen te laten zien

Voordeel 2

Mocht je ontslagen worden dan krijg je bijna altijd de kans om begeleiding in te schakelen voor het vinden van een nieuwe baan. Dit is voor veel mensen de kans om eens goed over zichzelf en hun carrière na te denken. Een kans die ze niet zouden krijgen of zichzelf niet zouden geven, op het moment dat er geen externe druk is en de economie niet noopt tot scherper aan de wind zeilen

Voordeel 3

Je bent het meest succesvol in dat wat je leuk vindt. Daarin kun je namelijk het langste doorgaan, het meeste oefenen en het meest vol van zijn en creatief. Het is nu meer dan ooit echt zaak om echt goed te zijn in wat je doet. Het is dus nu – ook meer dan ooit – zaak om achter datgene aan te gaan wat je echt leuk vind. Dankzij de crisis!

Ontslag een zegen?

Kans in ontslag

Mijn item bij BNR ging vandaag over de kans in ontslag. Hoewel het een cliché lijkt, ben ik er echt van overtuigd dat het voor veel mensen het beste is wat hen kan overkomen. Niet dat het makkelijk is om dat vooraf in te zien, maar achteraf kijken de meeste mensen positief naar een ontslag. Omdat het hen brengt naar een betere plek, terwijl ze normaliter niet in beweging zouden zijn gekomen.

Begin gewoon je eigen baan!

In mijn BNR item van vandaag spraken we over de mogelijkheid om je eigen baan te verzinnen en te gaan doen. Ik gaf mezelf als voorbeeld, omdat ‘DroomBaanGoeroe®’ niet echt een bestaande baan was…

Schrijver aan bed

Ook sprak ik over David de Poel. Hij is ‘Schrijver aan bed’ en heeft hiermee een ludieke inkomstenbron heeft gevonden. Ook kan hij zich daarnaast verder als schrijver ontwikkelen.

Zonder gekheid, ik denk dat creativiteit en ondernemend denken je kunnen helpen om levenslange baanzekerheid te hebben, op basis van je eigen unieke capaciteiten en passies.

Jobhoppen als Aboutaleb?

In mijn BNR item van vandaag hadden we het over Jobhoppen. Hoe geaccepteerd is dat? Welke risico’s loop je ermee?
Ik ben fel voorstander van Jobhoppen als je in de verkeerde baan zit. Zoals Sally Hogshead zegt in haar boek Radical Careering: “Being in the wrong job isn’t your fault, staying in it is!”

Veranderende tijdgeest

Werkgevers moeten nog wat wennen aan de veranderde tijdgeest, waarin werknemers niet meer standaard trouw zijn aan hun werkgever, maar alleen blijven als het werk, het perspectief en de sfeer echt de moeite waard zijn.

Investeer in jezelf (zeggen steeds meer bazen)

Ik was op bezoek bij ING, waar ik sprak met de Baas Employability. ING is een van de bedrijven die inziet dat je als werkgever mensen soms een handje moet helpen. Om in beweging te komen om aan zichzelf te werken. ING pakt dat voortvarend aan: alle 30.000 medewerkers van ING Nederland, krijgen een fors individueel budget van 1200 euro om ergens in de komende drie jaar uit te geven aan zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Dat hoeft niets met je huidige functie te maken te hebben. Dat mag iets zijn in de lijn van je hobby, passie of toekomstdromen. Je mag op kosten van de baas aan je droombaan gaan werken, of die nou uiteindelijk binnen of buiten ING gevonden wordt.

Gelijkwaardige arbeidsrelatie

Steeds meer bedrijven nemen deze stap en gaan hiermee een gelijkwaardigere arbeidsrelatie aan met hun werknemers. In die relatie zijn belangen van werknemer en werkgever beiden gediend, zonder dat de een misbruik maakt van de ander. Het is mijns inziens de nieuwe vorm waarin werknemer en werkgever elkaar blijvend zullen vinden: het nieuwe werken.

In het oude werken is er angst dat mensen zullen vertrekken als je ze laat nadenken over hun ideale werkomstandigheden. En dat je dus als werkgever alleen heel gericht op de functie en taakinhoud moet faciliteren en opleiden.

Droombanen creëren

Ik denk dat je niets slimmers kunt doen als werkgever dan je mensen helpen om het beste uit zichzelf te halen. Het is je core-business als HR afdeling of als lijnbaas om Droombanen te creëren voor je mensen. Want alleen als je de optimale mix vindt tussen wat je als organisatie wil bereiken en de doelen, dromen en drijfveren van de individuele medewerkers, presteer je optimaal, met moeiteloosheid, plezier en resultaat.