People First, Customer Second, Shareholder Last - de visie van Viisi
People First, Customer Second, Shareholder Last - de visie van Viisi
10 mei 2020 
3 min. leestijd

People First, Customer Second, Shareholder Last - de visie van Viisi

‘Employee First’ was de gewaagde stelling van SouthWest Airlines CEO Herb Kelleher al in 1998. Iedereen die wel eens met SouthWest gevlogen heeft, merkt dat dit bij hem geen holle praatjes waren. SouthWest Airlines medewerkers zijn zichzelf  op hun werk en daar profiteer je van als klant.

Gaandeweg volgden meer bedrijven het ‘Employee First’ voorbeeld, maar niet zelden bleek het meer buitenkant dan echt gemeend. Het vraagt lef en visie, om je klanten op de tweede plek te zetten. Dus toen ik hoorde dat hypotheekadviesbureau Viisi het motto ‘People First, Customer Second, Shareholder Last’ propageert, was mijn interesse gewekt en sprak ik erover met Marc Peter Pijper.

“We maken een interessante tijd mee,” zegt Marc Peter, “Een crisis vergroot zowel het goede als het slechte bij bedrijven uit. Je ziet dat sommige bedrijven nu solidair zijn met hun mensen en andere bedrijven die door de mand vallen op dat vlak.”

Hoe ver gaat die ‘People First’ doctrine bij Viisi?

“Wij zijn er een beetje obsessief mee; we doen alles vanuit dat oogpunt. Het is echt ons DNA. Een belangrijke ingreep bij ons is dat we performance en beloning van elkaar hebben losgetrokken. We werken niet met targets, maar met een simpele structuur waarbij iedereen precies weet hoe je salaris zich ontwikkelt, tot aan je pensioen. Dat geeft zekerheid en perspectief, de eerste laag van de pyramide van Maslow. En vervolgens helpen we elkaar om zo goed mogelijk te kunnen presenteren in je werk.”

Wat goed dat dat zo werkt! En hoe monitor je of mensen goed presteren en voldoende bijdragen, zonder beoordelingscyclus?

“Onderzoek toont aan dat financiële targets helemaal geen positieve invloed hebben op prestatie, in veel gevallen zelfs een negatief effect. Bij ons houden de teams, die vaak dagelijks overleggen, elkaar scherp op wat er moet gebeuren en hoe dat gebeurt. Eigenlijk vinden er dagelijks onderling mini beoordelingsgesprekken plaats. Je hoeft dus niet een half jaar te wachten, tot je manager je in je halfjaar gesprek vertelt wat er goed en niet goed gaat.’

Viisi is sinds 2016 verkozen tot Best Workplace en in 2020 zelfs op de 1e plaats. Maar wat vraagt het van medewerkers om in zo’n organisatie mee te kunnen draaien?

“Mensen komen af op onze doelstelling, de financiële sector gezond maken. We kijken goed naar die intrinsieke motivatie. En dan maakt je achtergrond eigenlijk niet zo veel uit, want wij leiden alle hypotheekadviseurs zelf op. We hebben dus een heel diverse groep mensen. En we kijken ook of mensen mee kunnen in kameraadschap. Intrinsiek gemotiveerde mensen gaan echt door het vuur voor elkaar: Viisi scoort dan ook 100% op Kameraadschap in het onderzoek van Great Place To Work.”

Helpt het dat jullie de klassieke hiërarchie niet meer hebben?

“Er is wel degelijk hiërarchie bij ons, alleen niet de ouderwetse manier. Hiërarchie bestaat er tussen rollen, we werken met Holacracy. Daarin is wat je doet (je rol) losgekoppeld van wie je bent (je persoon).”
“Van de manager in het oude model werd veel te veel verwacht.Het is best lastig om echt open en eerlijk tegen je manager te zijn, als je weet dat hij of zij jou daarna beoordeelt en je salaris bepaalt. Bij ons is de managersfunctie in rollen opgesplitst en onder verschillende mensen belegd
.”

“Onze baas is onze purpose. Elke rol heeft een ‘purpose’, waaraan alles wat je doet moet bijdragen. En gezamenlijk dragen alle rollen bij aan onze gemeenschappelijke purpose, de financiele wereld gezond maken.”

Wat zou je nog willen zien veranderen, om de optimale arbeidsrelatie met elkaar te hebben? Wat is het beeld wat je ziet in jouw gedroomde arbeidsmarkt van de toekomst?

“Ik zie een nog humanere werkomgeving voor me, waarbij ‘managen by excel’ en ‘shareholder value’ niet meer bovenaan de lijst staan, maar waar de mens nog veel meer naar voren komt. En de ‘Jack-of-all-trades’ zie ik aan populariteit winnen, Als professional je nog beter en sneller kunnen aanpassen, met meer veerkracht en snelheid. Meer generalist, die mee kan bewegen met de snel veranderende wereld om ons heen. Want wie weet hoe de wereld er over een half jaar uitziet?”

Marc Peter is een van de drijvende krachten achter Wie Zet jij Op één?, waar bedrijven zich hebben verzameld rondom de People First gedachte in crisistijd.

Bekijk het interview met Marc Peter hier of luister ‘m via je favoriete podcastkanaal of via de Fluitend naar je werk Podcast.

Over de schrijver
Huub is oprichter van TalentFirst, spreker en best selling auteur van 10 boeken. Vindt zijn werk zelf zo leuk dat hij dat anderen ook van harte gunt en daar heeft ie dus zijn werk van gemaakt... Is er in 20 jaar elk jaar weer in geslaagd om zichzelf opnieuw uit te vinden en zijn droombaan opnieuw vorm te geven
Reactie plaatsen